Stockholm Map

Stockholm Map är en karta med all den information som en turist vill ha och behöver – och den enda kartan i Stockholm med hela åtta språk! Dessutom en väl genomtänkt distribution som gör att den tryckta upplagan verkligen når slutkunderna. Stockholm Map är det självklara valet för dig som vill nå den tillfällige besökaren i Stockholm, inhemska såväl som utlänska turister, kryssnings- och affärsresenärer. 

Med hjälp från turistbyråpersonal och andra som jobbar i branschen har vi samlat information och kartlagt vanorna hos alla sorters turister i Stockholm.

Close Menu