Stockholm Guide

Stockholm Guide är den enda Stockholmsguiden av sitt slag med information på tre språk – engelska, finska och tyska. Guiden är framtagenför att ge den tillfällige Stockholmsbesökaren en övergripande bild av vad Stockholm har atterbjuda och vad man inte får missa.

Savor Media använder Stockholm Guide som ett arbetsredskap när vi dagligen hjälper turister, och innehållet är baserat på den information somman normalt söker på en turistbyrå. Så vill man nå den tillfällige besökaren och synas i dennes”bästa vän” under vistelsen är Stockholm Guidedet självklara valet.

Close Menu