Key to STHLM

Key to STHLM är ett magasin av hög kvalitet på ca 100 sidor med låg packningsgrad blandat med inspirerande reportage för att guida besökaren till det bästa som Sverige har att erbjuda. Magasinet utkommer på engelska.

Magasinet distribueras exklusivt via Svenska Hotellportierföreningen vilka är Member ofLes Clefs d’Or och är deras officiella magasinför Stockholm.

Svenska HotellPortierFöreningen är världens äldsta förening i sitt slag och har från starten 1926 verkat för ett ökat intresse för hotellbranschen samt höja servicenivån inom respektive hotell. Föreningen är till för de som jobbar med gäst- och kundkontakterinom hotell. Bland medlemmar finns concierge,frontdesk samt övriga befattningar inom hotellservice sektorn med gästkontakt.

Hotellens personal är idag en av de viktigaste inspiratörerna för besökarna när det gäller att hitta rätt upplevelser, matställen och shopping.En medverkan i Key to STHLM stärker medvetenheten hos hotellpersonalen och bidrar till ökad synlighet mot besökarna.

Close Menu