Panel

Key to STHLM

Posted

Key to STHLM är ett magasin av hög kvalitet på ca 100 sidor med låg packningsgrad blandat med inspirerande reportage för att guida besökaren till det bästa som Sverige har att erbjuda. Magasinet utkommer på engelska.

Magasinet distribueras exklusivt via Svenska Hotellportierföreningen “Les Clefs d’Or” och är deras officiella magasin i Stockholm.