Turismkonsumtion

Stockholm som besöksmål blir varje år populärare och turisterna spenderar allt mer pengar under deras vistelse. Under 2017 ökade den totala turismkonsumtionen med 21,8 miljarder SEK eller 7,4% och uppgick till 317 miljarder SEK. Även turismens exportvärde ökade med 13,5 miljarder SEK eller 11,4% och uppgick till 134 miljarder SEK. Enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI) har var fjärde krona som spenderas i Stockholm's innerstad sin bakgrund från besöksnäringen.

Hotell och gästnätter

Under 2017 nådde Stockholm en rekordsumma på 14 miljoner gästnätter, en ökning på 5% från året där innan. Utav alla turister är det just hotellgästerna som står för majoriteten av inköpen i Stockholm vilket gör hotellen till de absolut viktigaste reklamytorna för att påverka turismkonsumtionen. Internationella besökare ökar med 10% varje år i Stockholm.

Kryssningstrafiken

Med 619 000 kryssningspassagerare blev säsong 2018 ännu nytt rekordår för Stockholm's hamnar. Med allt fler besökare via kryssningsfartygen blir hamnarna och fartygen för varje år viktigare för besöksnäringen. Kryssningspassagerarna är ett unikt marknadssegment - där det är väldigt viktigt att synas på plats när de anländer för att kunna påverka deras köpbeslut.

Close Menu